Μυκηναϊκός Πολιτισμός

0 ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ    πήρε το όνομά του από τις Μυκήνες, το μικρό βραχώδη λόφο που βρίσκετα στην αργολική γη, ανάμεσα στο λόφο του Προφήτη Ηλία (805μ.) βόρεια και της Σάρας (660μ.) στο νότο, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Σύμφωνα με τη μυθολογία, ιδρυτής, των Μυκηνών ήταν ο Περσέας, γιος του Δια και της Δαναης. O Χ.Τσούντας, ανασκαφέας των Μυκηνών, είχε επισημάνει ότι έξω από την ακρόπολη είχε βρεθεί επιγραφή που μαρτυρεί την ύπαρξη ιερού, αφιερωμένου στον Περσέα.

Ο μυκηναϊκός πολιτισμός επέδρασε στον αιγαιακό χώρο και στον ευρύτερο χώρο της λεκάνης της Μεσογείου ρπό το 1600 π.Χ. περίπου - μέχρι και το 1100 πΧ (οριστική κατάρρευση των ακροπόλεων). Το γεγονός αυτό οφείλεται στη σημαντική γεωγραφική θέση των Μυκηνών, καθώς συνέδεε την Κόρινθο και τον κόλπο της Αργολίδας και έτσι έκανε εφικτή την πρόσβαση στο Αιγαίο. Η πρώτη εγκατάσταση στις Μυκήνες τοποθετείται στους νεολιθικούς χρόνους. Το 2000 π.Χ., με την εγκατάσταση των πρώτων ελληνικών φύλων, ο πληθυσμός αυξήθηκε θεαματικά, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα. Τα σημαντικότερα μυκηναϊκά κέντρα βρίσκονταν στην κεντρική και στη νότια ηπειρωτική Ελλαδα και, εκτός από τις Μυκήνες, ήταν η Τίρυνθα, η Πύλος, η Βοιωτία, η Θήβα, το Γλα, ο Ορχομενός και η Ιωλκός.