Αντιπλημμυρικά έργα στο δρόμο Φοινικούντα - Μεθώνη

Αντιπλημμυρικά έργα στο δρόμο Φοινικούντα - Μεθώνη, στο τμήμα Γριζόκαμπος Μιναγιώτικο - Λάμπες, προγραμματίζει η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας.

Χθες η Ν.Ε. Προγραμματισμού και Υποδομών ενέκρινε την προκαταρκτική μελέτη για τα συγκεκριμένα έργα, όπως ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από το Τμήμα Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οπως ενημέρωσε ο διευθυντής Τ.Υ. Παναγιώτης Γιαννακέας: Στο Μιναγιώτικο, 250 μέτρα από τον κόμβο της Φοινικούντας προς τη Μεθώνη η υφιστάμενη γέφυρα των 10 μέτρων δεν επαρκεί για την παροχέτευση των νερών σε περίπτωση πλημμύρας, που υπολογίζεται ανά 50ετία. Προβλέπεται νέα γέφυρα 20 μέτρων με ύψος 3,5 μέτρα και διαπλάτυνση μέσα στο Μιναγιώτικο ρέμα, 300 μέτρα προς τα κάτω και 100 προς τα πάνω.

Στο Βαλτόκαμπο, 1,5 χλμ. από Φοινικούντα προς Μεθώνη, όπου υπάρχει ένα πλέγμα ρεμάτων που διέρχονται κάθετα στο δρόμο, η διατομή 1 μέτρου που υπάρχει δεν επαρκεί και σχεδιάζεται πλακοσκεπής οχετός 2Χ2.

Στις Λάμπες, 5 χλμ. από Φοινικούντα, όπου υπάρχουν 2 ρέματα που έρχονται από τη Φοινίκη, εκτιμήθηκε ότι η κοιλαδογέφυρα των 30 μέτρων επαρκεί, όμως θα χρειαστεί άλλος ένα πλακοσκεπής οχετός 4Χ2 δίπλα σ’ αυτόν που υπάρχει.

Στο Γριζόκαμπο, όπως αναφέρθηκε, τα υφιστάμενα τεχνικά έργα επαρκούν και δε χρειάζονται άλλες παρεμβάσεις.

Στη συνεδρίαση της Ν.Ε.

έγινε γνωστό ότι ο δήμαρχος Μεθώνης Ηρακλής Μιχελής ζήτησε κι εντάχθηκε στη μελέτη η κατασκευή τάφρου 500 περίπου μέτρων στην περιοχή της διασταύρωσης προς Καμάρια. Με πρόταση του δημάρχου στο κόστος της μελέτης εντάχθηκε και ο καθαρισμός του ρέματος στις Λάμπες, σε επαρκές μήκος.