Τα νέα μέτρα

Φορολογική  ελάφρυνση στη  μικρή και μεσαία ιδιοκτησία, φορολόγηση στη μεγάλη ακίνητη περιουσία

 1. Από το 2010 θα εφαρμοστεί προοδευτικός φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας που για τις πολύ μεγάλες περιουσίες θα έχει συντελεστή 10 φορές μεγαλύτερο από το σημερινό ΕΤΑΚ, και μηδενικό συντελεστή για μικρές περιουσίες που σήμερα φορολογούνται.
 2. Προσωρινά και για την επόμενη τριετία αύξηση  του φόρου σε ακίνητα ιδιαίτερα μεγάλης αξίας άνω των 5 εκ. Ευρώ με συντελεστή 2%.

Φορολόγηση off-shore

 1. Φορολόγηση ακινήτων που ανήκουν σε off-shore εταιρίες με συντελεστή 15%, αλλά και εντοπισμός των ακινήτων που ανήκουν σε off-shore που σήμερα δεν εμφανίζονται πουθενά στο σύστημα.

Φορολόγηση Εκκλησίας

 1. Φορολόγηση της εκκλησίας, όχι μόνο των ακινήτων με υψηλότερους συντελεστές, αλλά και των εισοδημάτων που προέρχονται από την αξιοποίησή τους και σήμερα δεν φορολογούνται.

Φορολογική  ελάφρυνση στα  χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, δίκαια βάρη στους έχοντες

 1. Φορολογικό νομοσχέδιο για τη μείωση του φορολογικού βάρους στα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και αύξηση των φόρων στα υψηλά εισοδήματα, στους μεγαλομετόχους και στις πολύ μεγάλες ακίνητες περιουσίες.
 2. Φορολογικά μέτρα, διασταυρώσεις, τεκμήρια διαβίωσης και πόθεν έσχες για τον εντοπισμό, του φανερού σε όλους εκτός από το φορολογικό σύστημα, πλούτου και εισοδημάτων.
 3. Έκτακτη εισφορά 1% σε εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ.
 4. Εισαγωγή πρόσθετου κλιμακίου 45% στη φορολόγηση εισοδημάτων φυσικών προσώπων άνω των 100.000 Ευρώ.

Ειδικοί φόροι κατανάλωσης  σε είδη πολυτελείας (ακριβά αυτοκίνητα, σκάφη  αναψυχής κλπ)

 1. Ειδικοί φόροι κατανάλωσης σε είδη πολυτελείας που απευθύνονται σε καταναλωτές με υψηλά εισοδήματα όπως αυτοκίνητα με εργοστασιακή τιμή άνω των 17.000 ευρώ (τιμή αγοράς 35.000 Ευρώ), σκάφη αναψυχής, ελικόπτερα ιδιωτικής χρήσης, πολύτιμοι λίθοι, πολύτιμα μέταλλα και δέρματα.

Επιβάρυνση  ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

 1. Επαναφορά στο 2% του τέλους χρήσης ραδιοσυχνοτήτων από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης το οποίο η ΝΔ είχε ουσιαστικά καταργήσει (είχε μειωθεί στο 0,1%).

Δίκαιες αποφάσεις στην εισοδηματική πολιτική για το 2010

Δίκαιες εξαιρέσεις από τις  περικοπές επιδομάτων στο Δημόσιο

 1. Εξαίρεση από τις περικοπές των επιδομάτων για τα οικογενειακά επιδόματα, το κίνητρο απόδοσης που λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, τα επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκείνα τα επιδόματα που σχετίζονται με ειδικές συνθήκες εργασίας.

Μείωση  αποδοχών του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού και λοιπών μελών της κυβέρνησης

 1. Η εισοδηματική πολιτική εφαρμόζεται χωρίς εξαιρέσεις και για τα έξοδα παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας - ο οποίος ζήτησε να συμβάλλει στην προσπάθεια για τη διάσωση της οικονομίας - και φυσικά του Πρωθυπουργού, του Προέδρου της Βουλής, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, των Υπουργών και των Υφυπουργών, αλλά και στις αμοιβές των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων των υπουργείων.

Ριζικά  χαμηλότερο πλαφόν αμοιβών  στο Δημόσιο

 1. Μπαίνει πλαφόν πολύ χαμηλότερο από αυτό που ισχύει σήμερα στις αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα: από περίπου 9000 σε περίπου 6000 ευρώ.

Μείωση  των αμοιβών των  μελών οργάνων  διοίκησης νομικών  προσώπων δημοσίου και  ιδιωτικού δικαίου

 1. Γίνεται περικοπή κατά 50% στις πάσης φύσεως αμοιβές, αποζημιώσεις και απολαβές των συλλογικών οργάνων διοίκησης των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των μελών των διοικητικών συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχονται από το δημόσιο.

Απαγόρευση  των μπόνους στο  Δημόσιο

 1. Απαγορεύεται η χορήγηση μπόνους σε στελέχη του δημοσίου τομέα και των Νομικών Προσώπων που επιχορηγούνται ή ελέγχονται άμεσα ή έμμεσα από το δημόσιο.

Κατάργηση αμειβόμενων επιτροπών στο Δημόσιο

 1. Καταργούνται οι αμειβόμενες επιτροπές στο δημόσιο, οι οποίες υποχρεούνται να λειτουργούν εντός κανονικού ωραρίου.

Μπαίνει τάξη στις προσλήψεις στο Δημόσιο

 1. Εισάγονται ποσοτικοί κανόνες στις προσλήψεις στο δημόσιο, όπως αναστολή των προσλήψεων το 2010 εκτός από την παιδεία, την υγεία και τα σώματα ασφαλείας και εφαρμογή του κανόνα 1 πρόσληψη για κάθε 5 συνταξιοδοτήσεις από το 2011 - ενώ εξασφαλίζονται τα δικαιώματα των επιτυχόντων στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που έχουν ήδη διεξαχθεί.

Αποφασιστικά  μέτρα για την  δημιουργία νέων θέσεων εργασίας το 2010

 1. Για την ενίσχυση της απασχόλησης προχωράμε σε ρύθμιση η οποία υλοποιεί τη δέσμευση της κυβέρνησης για επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών 65.000 νέων κυρίως ανέργων ώστε να βρουν εργασία.
 2. Η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι κάθε έσοδο που θα προκύψει από την επέκταση της άδειας λειτουργίας του ΟΠΑΠ, αλλά και τη χορήγηση αδειών για τυχερά παίγνια θα διατίθεται αποκλειστικά για δράσεις ενίσχυσης της απασχόλησης. Τα έσοδα αυτά υπολογίζονται για το 2010 σε 400 εκ. ευρώ περίπου.

Μέτρα για τη μείωση των  τιμών σε χιλιάδες φάρμακα

 1. Προωθούμε ήδη μέτρα για τη μείωση των τιμών των φαρμάκων κατά 20%, που μεταξύ άλλων συνεισφέρει και στη μείωση των δαπανών για φάρμακα στα ασφαλιστικά ταμεία.

Σκληρές αλλά αναγκαίες αποφάσεις για τη διάσωση της πατρίδας

Αύξηση  συντελεστών ΦΠΑ

 1. Αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, οι οποίοι διαμορφώνονται από 4,5% σε 5%, από 9% σε 10% και από 19% σε 21% - δεν μεταβάλλεται η έκπτωση που θα εξακολουθεί να ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου. Έσοδα 1,3 δις Ευρώ ή 0,55% ΑΕΠ.

Αύξηση  Ειδικών Φόρων  Κατανάλωσης σε καύσιμα, ποτά, τσιγάρα

 1. Περαιτέρω αύξηση των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης με έσοδα 1,1 δις Ευρώ ή 0,45% ΑΕΠ.

Στα καύσιμα κατά 8 λεπτά στη βενζίνη και κατά 3 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης - το πετρέλαιο θέρμανσης δεν αυξάνεται

Στα τσιγάρα από το 63% στο 65% - η επιβάρυνση για τα φθηνά τσιγάρα θα είναι χαμηλότερη από ό,τι στα ακριβά

Στο αλκοόλ κατά 20%

ΔΕΗ

 1. Καταργείται η απαλλαγή στον ειδικό φόρο πετρελαίου που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ για την παραγωγή ενέργειας. Η χώρα προσαρμόζεται στην κοινοτική υποχρέωση για εφαρμογή ΕΦΚ στο ηλεκτρικό ρεύμα (ο οποίος ορίζεται σε 2,5 ευρώ/MWh στο εργοστασιακό και 5 ευρώ/MWh στο οικιακό) - από την υποχρέωση εξαιρείται η ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.

Σκληρές αλλά αναγκαίες αποφάσεις  στην εισοδηματική πολιτική

 1. Τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας περικόπτονται κατά 30%.
 2. Περικοπή κατά συνολικά 12% (2% επιπλέον του 10% το οποίο είχε ήδη ανακοινωθεί στο πλαίσιο της εισοδηματικής πολιτικής) των πάσης φύσεως επιδομάτων και αποζημιώσεων των λειτουργών, υπαλλήλων με σχέση Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των υπολοίπων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων της Βουλής, ενώ το επίδομα για την ταχεία διεκπεραίωση υποθέσεων των δικαστικών λειτουργών περικόπτεται κατά 20%.
 3. Μπαίνει τάξη στις υπερωριακές αμοιβές (μείωση 30%) και στις δαπάνες για μετακινήσεις.
 4. Μειώνονται οριζόντια κατά 7% οι αποδοχές, αποζημιώσεις και επιδόματα πάσης φύσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις, στις οποίες το δημόσιο ασκεί άμεσα ή έμμεσα αποφασιστική επιρροή, αλλά και των αιρετών οργάνων ΟΤΑ α' και β' βαθμού, των διοικητών, των υποδιοικητών των προέδρων και των αντιπροέδρων και των μελών των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και των προαναφερόμενων ΝΠΙΔ.
 5. Για τις συντάξεις στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, δεν επηρεάζονται τα επιδόματα άδειας και εορτών, αλλά δεν χορηγείται αύξηση.

Περιορισμένη  μείωση δημοσίων επενδύσεων και κονδυλίων  για την Παιδεία

 1. Περιορίζεται κατά 5% (500 εκ. ευρώ) το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και κατά 100 εκ. ευρώ το μέρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον μειώνονται κατά 100 εκ. ευρώ οι πιστώσεις για νέα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας. (Τα μέτρα αφορούν πιστώσεις του προϋπολογισμού και δεν περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο)

Ταμεία  ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ

Επιπλέον, στα ταμεία ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ μειώνεται το ποσοστό χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό κατά 10%, ενώ οι διοικήσεις τους αναλαμβάνουν την υποχρέωση να αναπροσαρμόσουν αναλόγως τις παροχές των δικαιούχων των ταμείων με έμφαση στην εφαρμογή ανάλογα με το ύψος της σύνταξης.

pasok.gr

Τα συμπεράσματα δικά σας...