Στο όνομα του περιβάλλοντος απόσυρση και ακριβά τέλη κυκλοφορίας

Τι προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς Ακριβότερα τέλη κυκλοφορίας και απόσυρση των παλιών ρυπογόνων οχημάτων· αυτά είναι τα δύο μέτρα που θα ισχύσουν από εφέτος. Ειδικά η απόσυρση παλιών οχημάτων αναμένεται να ισχύσει εντός του Σεπτεμβρίου και να ολοκληρωθεί το 2015.

Στο τέλος του έτους οι ιδιοκτήτες ΙΧ αυτοκινήτων θα πληρώσουν ακριβότερα τέλη κυκλοφορίας, καθώς από το 2010 καθιερώνονται τα νέα τέλη με βάση τον κυβισμό και την περιβαλλοντική επιβάρυνση που επιφέρει το όχημα. Αντιθέτως, φθηνότερα τέλη θα πληρώσουν οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που δεν ρυπαίνουν και έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το 2005.

Ο πράσινος δακτύλιος, στον οποίο θα κυκλοφορούν ελεύθερα μόνο τα «καθαρά» ΙΧ αυτοκίνητα, θα ισχύσει από τον Σεπτέμβριο του 2011.

Αυτά προβλέπουν τα μέτρα αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την οδική κυκλοφορία, που περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς. Από την εφαρμογή των μέτρων το Δημόσιο προσδοκά έσοδα μόλις 800 εκατ. ευρώ για τα έτη 2009- 2012. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει την τροπολογία, από την εφαρμογή του μέτρου της απόσυρσης για το τρέχον έτος και για τα επόμενα τρία έτη η συνολική δαπάνη επί του κρατικού προϋπολογισμού εκτιμάται σε 2.500 εκατ. ευρώ από την παροχή των οικονομικών κινήτρων, ενώ η συνολική αύξηση εσόδων για το ίδιο διάστημα από τον επαναπροσδιορισμό των τελών κυκλοφορίας και την αύξηση των εισπραττομένων τελών ταξινόμησης και ΦΠΑ από τις επιπλέον πωλήσεις οχημάτων θα ανέλθει σε 3.300 εκατ. ευρώ. Από το 2013 και μετά τα ετήσια έσοδα θα αυξηθούν κατά 320 εκατ. ευρώ περίπου μόνο από τον επαναπροσδιορισμό των τελών κυκλοφορίας.

Απόσυρση οχημάτων
Οικονομικά κίνητρα δίδονται για την απόσυρση όλων των παλιών οχημάτων και την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό του στόλου. Τα οχήματα που θα αποσύρονται θα μεταφέρονται σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας με σκοπό την ανακύκλωση των υλικών τους και την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των επικίνδυνων στοιχείων τους.

Τα κίνητρα απόσυρσης θα κλιμακώνονται ανάλογα με την κατηγορία και τον κυβισμό του οχήματος που αποσύρεται και θα είναι ακόμη μεγαλύτερα για εκείνους που κατόπιν της απόσυρσης θα προβούν σε αγορά οχήματος νέας τεχνολογίας. Τονίζεται ότι η χρηματοδότηση της αγοράς νέου αυτοκινήτου δίδεται μόνο σε όσους ταυτόχρονα αποσύρουν παλιό.

Ειδικότερα, τα οικονομικά κίνητρα από την απόσυρση κλιμακώνονται από 500 ως 2.200 ευρώ για τα ΙΧ, από 500 ως 2.000 ευρώ για τα ελαφρά φορτηγά και από 3.000 ως 9.000 ευρώ για τα βαρέα φορτηγά. Παράλληλα προβλέπεται ότι τα κίνητρα αυτά προσαυξάνονται κατά 1.000, 1.500 και 4.000 ευρώ αντίστοιχα στην περίπτωση αντικατάστασης του παλιού με αγορά καινούργιου ή μη οχήματος κλάσης Α, δηλαδή που θα έχει κυκλοφορήσει για πρώτη φορά μετά την 1.1.2005. Δηλαδή, όποιος αποσύρει παλιό αυτοκίνητο δεν είναι υποχρεωτικό να αγοράσει άλλο αυτοκίνητο προκειμένου να επωφεληθεί των οικονομικών κινήτρων της απόσυρσης. Αν όμως αγοράσει αυτοκίνητο καινούργιο ή μεταχειρισμένο, που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά μετά την 1.1.2005, τότε θα έχει πρόσθετα οικονομικά οφέλη της τάξεως των 1.000 ευρώ για τα ΙΧ αυτοκίνητα.

Τα δικαιολογητικά, η έναρξη και η διάρκεια ισχύος, ο τρόπος καταβολής των κινήτρων και οι υπόλοιπες λεπτομέρειες θα καθοριστούν με αποφάσεις των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, ΠΕΧΩΔΕ και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Ως την ολοκλήρωση του προγράμματος απόσυρσης οχημάτων παλιάς τεχνολογίας, δηλαδή ως το 2015, υπολογίζεται ότι θα έχουν επιτευχθεί θεαματικές μειώσεις των εκπομπών όλων ρύπων της τάξης του 50%- 60%.

Τέσσερις κλάσεις οχημάτων
Σύμφωνα με την τροπολογία, για την εφαρμογή των νέων μέτρων τα οχήματα κατατάσσονται σε τέσσερις κλάσεις, με βάση την περιβαλλοντική επιβάρυνση και ανάλογα με την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας τους. Τα τέλη κυκλοφορίας αναπροσαρμόζονται στο εξής με βάση τον κυβισμό και την περιβαλλοντική επιβάρυνση ως εξής:

* Κλάση Α (Εuro 4, Εuro 5): οχήματα με χαμηλές εκπομπές, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά την 1.1.2005.

* Κλάση Β (Εuro 3): οχήματα με μέτριες εκπομπές, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά την 1.1.2000. * Κλάση Γ (Εuro 2): οχήματα με υψηλές εκπομπές, που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά 1.1.1996.

* Κλάση Δ (Εuro 1, 0, συμβατικά): οχήματα με πολύ υψηλές εκπομπές, που κυκλοφόρησαν πριν από τις 31.12.1996.

Αυξάνονται τα τέλη κυκλοφορίας
Σύμφωνα με την τροπολογία, αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας που σήμερα γίνεται μόνο σε σχέση με τον κυβισμό του κινητήρα. Στο εξής η κλιμάκωση των νέων τελών κυκλοφορίας βασίζεται και στον κυβισμό, αλλά και στην περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Τα «περιβαλλοντικά» πλέον τέλη κυκλοφορίας θα ισχύουν για όλες τις κατηγορίες οχημάτων (ΙΧ, φορτηγά κτλ.) ως εξής:

Στα επιβατικά ΙΧ η Α κλάση έχει μείωση των ετήσιων τελών κατά 18 ευρώ, η Β κλάση αύξηση κατά 50 ευρώ, η Γ αύξηση κατά 100 ευρώ και η Δ κατά 150 ευρώ.

Τα υβριδικά και τα ηλεκτρονικά οχήματα, καθώς και τα οχήματα υδρογόνου με κυβισμό μέχρι 1.928

κ.εκ. που ανήκουν στην Α κλάση δεν θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας, ενώ για τα αυτοκίνητα με μεγαλύτερο κυβισμό τα τέλη κυκλοφορίας περιορίζονται στο ήμισυ των προβλεπομένων.

Τα ελαφρά και βαρέα φορτηγά δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης της Α κλάσης έχουν μείωση κατά 30% των υφισταμένων τελών, της Β αύξηση κατά 10%, της Γ κατά 15% και της Δ κατά 20%.

Η αναπροσαρμογή των τελών κυκλοφορίας εφαρμόζεται για τα τέλη του έτους 2010 στα επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ και για τα τέλη του 2011 για τα φορτηγά.

Η προμήθεια του σήματος και των «περιβαλλοντικών» τελών κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους από πιστοποιημένα σημεία συναλλαγής (π.χ. τράπεζες), παράλληλα όμως καθιερώνεται ως απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων του οχήματος, ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση της σχετικής υποχρέωσης των κατόχων οχημάτων. «Πράσινος» δακτύλιος
ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ κίνητρο για την ανανέωση του στόλου των οχημάτων αποτελεί και η θέσπιση του «πράσινου» δακτυλίου. Θα εφαρμοστεί στην Αθήνα από 1η Σεπτεμβρίου 2011, αρχικά στα όρια και στο ωράριο του υφιστάμενου δακτυλίου, όπου θα περιορίζεται η είσοδος των οχημάτων με βάση την κατηγορία και την κλάση τους και ανάλογα με την περιβαλλοντική τους επιβάρυνση, ενώ ειδικά έγχρωμα σήματα θα ισχύουν για τον πράσινο δακτύλιο. Σε επόμενη φάση, όταν θα έχει προχωρήσει σημαντικά η ανανέωση του στόλου των οχημάτων, αλλά και οι επεκτάσεις του μετρό, μπορεί να εξεταστεί η διεύρυνση των ορίων του. Το μέτρο θα εφαρμοστεί παράλληλα με την εφαρμογή του μέτρου διαφοροποίησης του χρώματος του σήματος των περιβαλλοντικών τελών κυκλοφορίας, ώστε να ελέγχεται ευκολότερα η εφαρμογή του. Ειδικότερα:

* Τα αυτοκίνητα με πολύ υψηλές εκπομπές ρύπων δεν θα μπορούν να εισέρχονται στον «πράσινο» δακτύλιο κατά το ωράριο λειτουργίας του. Θα εισέρχονται μόνον εκτός του ωραρίου.

* Για τα «καθαρά» αυτοκίνητα, δηλαδή για τα καινούργια αυτοκίνητα τα οποία εκπέμπουν διοξείδιο του άνθρακα λιγότερο από 140g/ km, η είσοδος στον «πράσινο» δακτύλιο θα είναι ελεύθερη όλες τις ώρες. * Ολα τα υπόλοιπα αυτοκίνητα, θα συνεχίσουν να κινούνται με το σύστημα «μονά ζυγά», όπως σήμερα.

To ΒΗΜΑ