Παραγωγή ενέργειας από ένα μπουκάλι νερό μέσω της φωτοσύνθεσης

Ο Dan Nocera, χημικός στο ΜΙΤ, έδειξε προσφάτως πως μπορεί να παραχθεί ενέργεια από ένα μπουκάλι νερό μέσω της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης.

Χρησιμοποιώντας έναν ειδικό καταλύτη, το φως του ήλιου και ένα μόνο μπουκάλι νερό, διαχωρίζεται το νερό σε καύσιμο οξυγόνου και υδρογόνου, που είναι αρκετό για να δώσει ενέργεια σε ένα σπίτι.

Όπως συμβαίνει και στην οργανική φωτοσύνθεση, η αντίδραση του Nocera επωφελείται του ήλιου για να μετατρέψει το διοξείδιο του άνθρακα και το νερό σε οξυγόνο και ενέργεια.

Εντούτοις, παρότι τα φυτά δημιουργούν ενέργεια υπό τη μορφή των σακχάρων, η διαδικασία αυτή δημιουργεί ενέργεια υπό τη μορφή του ελεύθερου υδρογόνου. Το υδρογόνο αυτό μπορεί είτε να επανασυνδυαστεί με το οξυγόνο σε μία κυψέλη καυσίμου για να παράγει ηλεκτρικό ρεύμα, είτε να μετατραπεί σε υγρό καύσιμο.

Μέσα σε σχεδόν 4 ώρες, το νερό που έχει υποστεί επεξεργασία με τον καταλύτη του Nocera, μπορεί να παράγει 30 κιλοβατώρες ενέργειας. Επιπλέον, η διαδικασία είναι φθηνή και μάλιστα τόσο φθηνή που ο Nocera προβλέπει πως κάποια μέρα όλα τα σπίτια θα παράγουν τη δική τους ενέργεια με φωτοσύνθεση.


Popular science