Σύλλογοι

Σειρά Ταξινόμησης 
 • Δήμος ( 7 αντικείμενα)

  Δήμος.

 • Κέντρο Αρχαιολογικής Έρευνας ( 11 αντικείμενα)

  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π.
  ΤΟΜΕΑΣ 4: Συνθέσεων Τεχνολογικής Αιχμής, Περιοχή Οικοδομικής
  ΘΕΜΑ: «Κέντρο Αρχαιολογικής Έρευνας στη Μεσσηνία»
  ΘΕΣΗ: Ποταμιά Τριφυλίας Δήμος Νέστορος Μεσσηνίας
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 11 Νοεμβρίου 2005
  ΦΟΙΤΗΤΗΣ: Αναστάσιος Αθ. Παναγιωτόπουλος
  ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Ευάγγ. Ευαγγελινός

  ΓΕΝΙΚΑ .Η εγκατάλειψη της περιφέρειας, η ερήμωση της υπαίθρου, ιδίως των ορεινών και ημιορεινών χωριών της Πελοποννήσου, που βρίσκεται σε εξέλιξη από της πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες συνεχίζει εντονότερη. Ήδη την τελευταία δεκαετία (1993-2004) ο αγροτικός πληθυσμός της χώρας μας μειώθηκε στο ένα τρίτο (32%). Πολλοί από τους αγρότες ή κατά κύριο λόγο τα παιδιά τους, «αναγκάζονται να αποχωριστούν βιαίως τον τόπο καταγωγής και τον συνήθη τρόπο ζωής» και να εγκατασταθούν μόνιμα στις πόλεις....

 • Αμμώδης Πύλος ( 10 αντικείμενα)
 • Μεσαιωνική Μεσσηνία ( 22 αντικείμενα)

  ΙΣΤΟΡΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΝΤΟΒΟΥΝΙΩΝ OΙΚΙΣΤΙΚΑ

  ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

  Η εργασία αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε περιληπτικά υπό μορφή διάλεξης στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. στις 10 Ιουλίου 2003, με επι­βλέπουσα την καθηγήτρια κυρία Αικατερίνη Δημητσάντου-Κρεμέζη. Στην έντυ­πη μορφή της, πρωτοδημοσιευτηκε στο περιοδικό «Ιστορικογεωγραφικά», τ. 10 (2004), σσ. 9-105. Η παρούσα έκδοση αποτελεί ανεξάρτητη αναδημοσίευση της αρχικής έκδοσης, χωρίς να αλλάξω τίποτα στο σώμα του κειμένου, τις υποση­μειώσεις ή στην αρίθμηση των σελίδων, ωστόσο, στο τέλος, προσθέσαμε ένα ευ­ρετήριο για την διευκόλυνση της χρήσης από τους αναγνώστες. Από τη θέση αυτή επιθυμώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον καθηγητή Μιχάλη Κορδώ-ση για την άδεια της ανατύπωσης, στον εκδότη Διονύσιο Καραβία για την προ­θυμία του να εντάξει την μελέτη μου στην σειρά της «Βιβλιοθήκης Ιστορικών Μελετών» και φυσικά στην κυρία Κρεμέζη για την εν γένει υποστήριξη της. Επίσης, ευχαριστώ όσους συναδέλφους ή φίλους με βοήθησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σ' αυτή μου την προσπάθεια. Τέλος, επιθυμώ να αφιερώσω την πα­ρούσα έκδοση στους γονείς μου Αθανάσιο και Αγγελική γιατί χωρίς την φρο­ντίδα και την υπομονή τους δεν θα είχα ολοκληρώσει τη μελέτη μου.

  Πύργος Τριφυλίας, 14 Μαρτίου 2007

  Αναστάσιος Αθ. Παναγιωτόπουλος

  Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.

  ΑΝΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΟΝ. ΝΟΤΗ ΚΑΡΑΒΙΑ
  Ασκληπιού 35, 106 80 Αθήνα, τηλ.-Fax: 210 36.20.465
  ISBN 978-960-258-103-2