Νέα Νομοσχέδιο - Καλλικράτης
1.    Αποτελεί κοινή συνείδηση όλων των Ελλήνων πολιτών ότι είναι όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική η ριζική, δομική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, η διοίκηση και η αυτοδιοίκηση στη...
Ιστορία Η Σπάρτη και η Αθήνα
Η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν την αξίωση να κυριαρχήσουν στις άλλες πόλεις χωρίς να τους επιτρεψουν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως απαιτεί η εθνική ενότητα. Οι Ρωμαίοι, όπως αναφέραμε ήδη, δεν...
Ιστορία Έλληνες - Ρωμαίοι
Λίγα χρόνια μετά τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος επιχειρεί μια πρώτη συνολική θεώρηση της ελληνικής ιστορίας από τον αρχαίο κόσμο μέχρι την εποχή του. Ξεκινά το...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


2.2. Πρόχειρος διανωνισμός
Αποτελεί συνοπτική διαδικασία κατά την οποία δεν ισχύουν απαραίτητα οι όροι του κλειστού ή ανοικτού διαγωνισμού.
Μπορεί να γίνει για προμήθειες, των οποίων η ετήσια συνολική δαπάνη δεν υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ με Φ.Π.Α., κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, αφού προηγηθεί απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας για τη διενέργεια του και απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, με την οποία θα εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και θα καθορίζονται οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού.


Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού εγκρίνεται με απόφαση του Δημάρχου ή Πρόεδρου της Κοινότητας, αφού προηγηθεί γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.(Κατά την παρ. 6 του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. «για την έγκριση του αποτελέσματος του πρόχειρου διαγωνισμού αποφασίζει ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, μετά από προηγούμενη γνώμη ου αρμοδίου για την αξιολόγηση οργάνου».) Μπορεί όμως να κατακυρωθεί και με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου.(Σύμφωνα με την περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006, η δημαρχιακή επιτροπή «καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία»). Διενεργείται με συνοπτική διαδικασία φανερή ή με σφραγισμένες προσφορές, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.


Για τη διενέργεια του πρόχειρου διαγωνισμού δεν είναι απαραίτητη η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης σε τοπικές ή νομαρχιακές εφημερίδες, ανάλογα με την έδρα του δήμου, όπως αναφέρεται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., διότι κατά τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995 δεν απαιτείται προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, αναφέρεται ότι καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο. Συνεπώς, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 2286/1995 - ως νεότερες - κατά τις οποίες δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που δεν δημοσιευθεί η περίληψη της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού και υποβληθεί μια μόνο προσφορά, δεν είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσματος αυτού. Σχετική είναι η αριθμ. 7/1997 πράξη του 4ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.


Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Online χρήστες

Έχουμε 64 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Επισκέπτες: 132951

US ZIP Codes


Χάρτης 100 τελευταίων επισκεπτών

Συνδικάτο

Ροή Ειδήσεων

Η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν την αξίωση να κυριαρχήσουν στις άλλες πόλεις χωρίς να τους επιτρεψουν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως απαιτεί η εθνική ενότητα.

Οι Ρωμαίοι, όπως αναφέραμε ήδη, δεν κυριάρχησαν αμαχητί στην Ιταλία. Πολέμησαν με τις φυλές και τις πόλεις περισσότερο από ό,τι οι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες με τις ελληνικές πόλεις και φυλές. Ωστόσο, αν και τους υπέτασσαν σχεδόν πάντα, κατάλαβαν ότι δεν θα εξασφάλιζαν τη νίκη αν δεν συνδύαζαν, όπως ο Θησέας του Θουκυδίδη, τη δύναμη με τη σύνεση. Για το λόγο αυτό άρχισαν, σταδιακά, να καταγράφουν στις τάξεις των πολιτών τους τους πιο αξιόμαχους από τους αντιπάλους τους, κάνοντάς τους έτσι κοινωνούς του κυριαρχικού δικαιώματος της πολιτικής ενότητας και απομακρύνοντας την πιο συνηθισμένη αφορμή των εξεγέρσεων. Με τον τρόπο αυτό ο αριθμός των μάχιμων ανδρών της Ρώμης, οι οποίοι προς τα τέλη της βασιλείας δεν ξεπερνούσαν τους 20.000, ανήλθε στα τέλη του 4ου αιώνα σε 165.000 και ξεπέρασε κατά πολύ τους 200.000 τον 5ο αιώνα.

Αυτό όμως συνέβη γιατί εκείνα τα χρόνια πολλοί κάτοικοι πόλεων της αρχαίας λατινικής ομοσπονδίας απέκτησαν τα πλήρη δικαιώματα των Ρωμαίων πολιτών. Το ίδιο δικαίωμα απέκτησαν οι κάτοικοι των κοινοτήτων των Σαβίνων, και εκείνοι των πολυάριθμων κοινοτήτων των Ουόλσκων έγιναν αντί για υπήκοοι κανονικοί Ρωμαίοι πολίτες.

Δημοσκοπήσεις

Τι θα θέλατε περισσότερο από τον Δήμο

Αποτελέσματα

Καιρός Χώρα Μεσσηνίας


Created and Supported site by techelp.gr