Νέα Νομοσχέδιο - Καλλικράτης
1.    Αποτελεί κοινή συνείδηση όλων των Ελλήνων πολιτών ότι είναι όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική η ριζική, δομική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, η διοίκηση και η αυτοδιοίκηση στη...
Ιστορία Η Σπάρτη και η Αθήνα
Η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν την αξίωση να κυριαρχήσουν στις άλλες πόλεις χωρίς να τους επιτρεψουν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως απαιτεί η εθνική ενότητα. Οι Ρωμαίοι, όπως αναφέραμε ήδη, δεν...
Ιστορία Έλληνες - Ρωμαίοι
Λίγα χρόνια μετά τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος επιχειρεί μια πρώτη συνολική θεώρηση της ελληνικής ιστορίας από τον αρχαίο κόσμο μέχρι την εποχή του. Ξεκινά το...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


Για τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ο τρόπος εκτέλεσης και οι όροι του διαγωνισμού αποφασίζονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο, ενώ για τους Συνδέσμους και τα δημοτικά ή κοινοτικά ιδρύματα από την Εκτελεστική Επιτροπή αυτών.
Όταν - λόγω ποσού - πρόκειται η προμήθεια να εκτελεσθεί απευθείας ή μετά από πρόχειρο διαγωνισμό, η απόφαση μπορεί να λαμβάνεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή του Ν.Π.Δ.Δ. μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Επομένως, απαιτείται απόφαση συλλογικού οργάνου διοίκησης για τον τρόπο εκτέλεσης, μόνο όταν διενεργείται η διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού, δηλαδή για προμήθειες προϋπολογισθείσας αξίας άνω των 45.000 ευρώ με Φ.Π.Α. ή στην περίπτωση που η προμήθεια αν και υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ, ανατίθεται απευθείας, λόγω συνδρομής κάποιας διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.
Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, δηλαδή για προμήθειες αξίας μέχρι 45.000 ευρώ, με το Φ.Π.Α., την απόφαση για τον τρόπο εκτέλεσης μπορεί να λάβει ο Δήμαρχος ή ο Πρόεδρος της Κοινότητας ή του Ν.Π.Δ.Δ.. Όμως, οι όροι του διαγωνισμού (έστω και του πρόχειρου) εγκρίνονται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή (Περίπτωση δ' της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006.) ή το Κοινοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο.
Σημειώνεται ότι τα χρηματικά όρια της απευθείας ανάθεσης, του πρόχειρου και ανοικτού διαγωνισμού ισχύουν κατά τον ίδιο τρόπο για όλους τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δηλαδή για το Δήμαρχο Αθηναίων ισχύει το ίδιο χρηματικό όριο απευθείας ανάθεσης με έναν Πρόεδρο Κοινότητας ή Συνδέσμου ή Ν.Π.Δ.Δ..
Οι προμήθειες μπορούν να εκτελεστούν:
α) Με απευθείας ανάθεση ή με διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, εφόσον η αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ή Προέδρου Συνδέσμου ή Ν.Π.Δ.Δ...
β) Με απευθείας ανάθεση ή διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης, ανεξαρτήτως ποσού, υπό προϋποθέσεις, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Με πρόχειρο διαγωνισμό, εφόσον η αξία της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και μέχρι 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.
δ) Με κλειστό διαγωνισμό, για προμήθειες άνω των 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α..
ε) Με ανοικτό διαγωνισμό, για προμήθειες άνω των 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α..
στ) Με διεθνή διαγωνισμό, για προμήθειες άνω των 206.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α..
Όλα τα παραπάνω ποσά, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, αφορούν την ετήσια συνολική δαπάνη κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών.
Όμως, για το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα χρηματικά όρια αφορούν τη συνολική δαπάνη για όμοια ή ομοειδή αγαθά που θα προμηθευτεί ο Ο.Τ.Α. κατά τη διάρκεια του έτους. Κατά τον ασκούμενο έλεγχο (προληπτικό ή κατασταλτικό) των δαπανών των Ο.Τ.Α., το Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί να αμφισβητήσει την κατηγοριοποίηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, εφόσον πρόκειται για όμοια ή ομοειδή υλικά.Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Online χρήστες

Έχουμε 70 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Επισκέπτες: 132970

US ZIP Codes


Χάρτης 100 τελευταίων επισκεπτών

Συνδικάτο

Ροή Ειδήσεων

αλφαβητα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ

Η διαδοχή των γραμμάτων στην πλήρη εκφώνηση τους δεν είναι καθόλου τυχαία αλλά πίσω από αυτήν υπολανθάνει μία πλήρης γραμματική, συντακτική και νοηματική συνέχεια, ανωτέρας συλλήψεως.

Δημοσκοπήσεις

Τι θα θέλατε περισσότερο από τον Δήμο

Αποτελέσματα

Καιρός Χώρα Μεσσηνίας


Created and Supported site by techelp.gr