Νέα Σε διεθνείς εκθέσεις θα συμμετέχει η Μεσσηνία
Σε διεθνείς εκθέσεις θα συμμετέχει η Μεσσηνία Σε διεθνείς εκθέσεις αλλά και στο πιο διάσημο πολυκατάστημα του Λονδίνου, το “Harrods”, προβάλλεται η Μεσσηνία τον Ιανουάριο, με έντυπο υλικό, τοπικά προϊόντα και εξειδικευμένο προσωπικό. Αυτό...
Ιστορία Η ΜΑΝΗ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ (1715-1821) Μέρος 16ο
Η ανατολική λεγεώνα Η κατάληψη του Μυστρά Στην Προσηλιακή Μάνη σχηματίστηκε η Ανατολική Λεγεώνα, στην οποία αποσπάστηκαν 20 Ρώσοι στρατιώτες με το λοχαγό Μπάρκωφ και τον Ελληνα υπολοχαγό Ψαρό, ο...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.11. Πληρωμή προμηθευτή-κρατήσεις.
Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή μπορεί να γίνει με τρόπο που καθορίζει η διακήρυξη. Ο τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στη διακήρυξη του διαγωνισμού ή στην απόφαση ανάθεσης του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του προμηθευτή και τα οποία επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα, εκτός αυτών που προβλέπονται από το «Λογιστικό των Ο.Τ.Α.» είναι:
α) το πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή όταν γίνεται αυτοδίκαιη παραλαβή, θεωρημένο από τον Ο.Τ.Α. αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη,
β) το αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Ο.Τ.Α.,
γ) το τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν με την ένδειξη «εξοφλήθηκε»,
δ) η εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, αν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε».
Όταν διενεργείται προμήθεια υλικών:
α) με τακτικό διαγωνισμό παρακρατείται:
•    υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2% (άρθρο 3 παρ. 1 β του Ν. 1726/1944 και άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 2262/1952).(Περισσότερα στο αριθμ. 6642/1-8-2000 έγγραφο του Τ.Α.Δ.Κ.Υ.)
•    φόρος εισοδήματος 4% όταν πρόκειται για προμήθεια αγαθών.
β) με πρόχειρο διαγωνισμό παρακρατείται:
•    υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ. 2% (άρθρο 3 παρ. 1β του Ν. 1726/1944 και άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 2262/1952).
•    φόρος εισοδήματος 4% όταν πρόκειται για προμήθεια αγαθών.
γ) Με απευθείας ανάθεση παρακρατείται:
•    φόρος εισοδήματος 4% όταν πρόκειται για προμήθεια αγαθών.
Σημειώνεται προς αποφυγή παρερμηνειών, ότι οι κρατήσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 7 του Ν. 2286/1995 και αφορούν:
•    0,25% υπέρ δημοσίου επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α..
•    0,30% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ του Ταμείου Αρωγής των
υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης.
•    0,10% επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ του Δημοσίου.
εφαρμόζονται εφόσον η προμήθεια εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών και διενεργείται με κεντρικό διαγωνισμό από το Υπουργείο Ανάπτυξης.

12. Εν ολίγοις.
1.    Όταν η προμήθεια δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.:
-    Δεν εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
-    Μπορεί να εκτελεσθεί με απευθείας ανάθεση με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας.
Εφόσον δεν απαιτούνται τεχνικές γνώσεις και εμπειρία, συντάσσεται τεχνική περιγραφή, η οποία εμπεριέχεται στην απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας.
-    Δεν αποστέλλονται απολογιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
2.    Όταν η αξία της προμήθειας κυυαίνεται από 15.000 - 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.:
-    Δεν εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
-    Μπορεί να εκτελεσθεί με πρόχειρο διαγωνισμό έπειτα από απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας περί της διενέργειας του και της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων διακήρυξης. Δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης. Το αποτέλεσμα του πρόχειρου διαγωνισμού εγκρίνεται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής.
-    Δεν αποστέλλονται απολογιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης.
3.    Όταν n αξία της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ. με Φ.Π.Α.:
-    Πριν τη διενέργεια της εντάσσεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών.
-    Εκτελείται μόνο με ανοικτό διαγωνισμό, πλην των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α..
-    Αποστέλλονται απολογιστικά στοιχεία στη Διεύθυνση Πολιτικής Προμηθειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της κατακυρωτικής απόφασης.
4.    Όταν n αξία της προμήθειας είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ. χωρίς το Φ.Π.Α. Επιπλέον των ανωτέρω,  η διακήρυξη αποστέλλεται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Online χρήστες

Έχουμε 47 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Επισκέπτες: 80666

US ZIP Codes


Χάρτης 100 τελευταίων επισκεπτών

Συνδικάτο

Ροή Ειδήσεων

Η προετοιμασία της Επανάστασης του 1770

Οι Ελληνες πίστευαν πάντοτε πως η σκλαβιά τους ήταν θέλημα του Θεού και πως κάποια ημέρα η βούληση του Πανάγαθου Θεού θα άλλαζε και θα αποφάσιζε την απελευθέρωσή τους.

Κάποτε οι αμαρτίες των προγόνων τους και αυτών των ίδιων θα συγχωρούνταν και θα γύριζε ο μαρμαρωμένος βασιλιάς, για να διώξει τους άπιστους κατακτητές στην Κόκκινη Μηλιά και ο Πατριάρχης θα λειτουργούσε πάλι στην Αγιά Σοφιά.

Δημοσκοπήσεις

Τι θα θέλατε περισσότερο από τον Δήμο

Αποτελέσματα

Καιρός Χώρα Μεσσηνίας


Created and Supported site by techelp.gr