Ιστορία Η Σπάρτη και η Αθήνα
Η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν την αξίωση να κυριαρχήσουν στις άλλες πόλεις χωρίς να τους επιτρεψουν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως απαιτεί η εθνική ενότητα. Οι Ρωμαίοι, όπως αναφέραμε ήδη, δεν...
Ιστορία Έλληνες - Ρωμαίοι
Λίγα χρόνια μετά τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος επιχειρεί μια πρώτη συνολική θεώρηση της ελληνικής ιστορίας από τον αρχαίο κόσμο μέχρι την εποχή του. Ξεκινά το...
Τοπικά Παράδεισος η Ελλάδα για ένα βοτανολόγο
Αφησε τα πάντα στην πατρίδα της, την Ουαλία και τα τελευταία 8 χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και ζει σε ένα μικρό αγροτόσπιτο στην περιοχή του Μαράθου μέσα στην φύση σε μια πανέμορφη...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


4.    Εγγυήσεις
4.1.    Εγγύηση συμμετοχής σε διανωνισμό
Εκδίδεται για λογαριασμό αυτού που συμμετέχει σε διαγωνισμό και αντιστοιχεί σε ποσό ίσο με το 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με το Φ.Π.Α.. Η εγγύηση συμμετοχής για να είναι σύννομη και αποδεκτή πρέπει να καλύπτει το ποσοστό, που ορίζεται από το νόμο ή τη διακήρυξη, της αξίας των υπό προμήθεια ειδών και το Φ.Π.Α. που αναλογεί στην αξία αυτή. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά καθίσταται απαράδεκτη, εκτός και αν υπολείπεται του οριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μέχρι 5%, οπότε γίνεται αποδεκτή.
Η εγγύηση συμμετοχής μπορεί να ζητηθεί και όταν διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός ή όταν η προμήθεια ανατίθεται απευθείας. Επιστρέφεται στον προμηθευτή μετά την κατάθεση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημέρα ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της ανάθεσης.
4.2.    Εννύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ζητείται από τον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση της προμήθειας. Αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, νωρίς το Φ. Π .Α., εκτός και αν στη διακήρυξη ή την πρόσκληση όταν πρόκειται για κλειστό διαγωνισμό, ορίζεται διαφορετικό ποσοστό. Μπορεί η διακήρυξη του διαγωνισμού όταν πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντικές προμήθειες να ορίζει ότι ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού μεγαλύτερου από το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας.
Η εννύηση αυτή απαιτείται και στην περίπτωση ανάθεσης μετά από πρόγειρο διανωνισμό. Στις προμήθειες που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση δεν απαιτείται η προσκόμιση εννύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού.

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Online χρήστες

Έχουμε 38 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Επισκέπτες: 129483

US ZIP Codes


Χάρτης 100 τελευταίων επισκεπτών

Συνδικάτο

Ροή Ειδήσεων

Στην Αγία Πετρούπολη την πρωτεύουσα της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από το 1763 άρχισε να ωριμάζει η ιδέα για μια επανάσταση στα Βαλκάνια, που θα συνέβαλε στην επέκταση της ρωσικής κυριαρχίας στο νότο. Στόχος της ρωσικής πολιτικής ήταν η Κωνσταντινούπολη και τα στενά του Βοσπόρου, που θα άνοιγαν το δρόμο για την κυριαρχία στη Μεσόγειο. Τότε δόθηκε άδεια απουσίας από το στρατό στον ελληνικής καταγωγής αξιωματικό του ρωσικού στρατού Γεώργιο Παπάζωλη ή Παπάζογλου. Στο χρόνο της αδείας του όφειλε να πάει στη Βενετία και την Τεργέστη και από εκεί να οργανώσει ένα δίκτυο πρακτόρων για όλον τον ελλαδικό χώρο, που θα προετοίμαζαν την εξέγερση του λαού.

Δημοσκοπήσεις

Τι θα θέλατε περισσότερο από τον Δήμο

Αποτελέσματα

Καιρός Χώρα Μεσσηνίας


Created and Supported site by techelp.gr