ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥ­ΝΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ [= ΚΑΕΜ].

Η ιδέα ενός γενικότερου συντονισμού, των ήδη αξιόλογων προ­σπαθειών, της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας76, της Ζ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Αρχαίας Ολυμπίας77 και των ξένων αρχαιολογικών αποστολών που κατά καιρούς δραστηριοποιούνται στην Μεσσηνία, είναι νομίζουμε, τόσο επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε. Καθώς, η καταστροφή των αρχαιολογικών θέσεων προοδεύει με την πολεοδομική επέκταση των πεδινών κυρίως οικισμών, την κατασκευή νέων εκτός σχεδίου οικοδομών, την εντατικοποίηση των καλλιεργειών, τη χρήση εκσκαφικών μηχανημάτων (μπουλντόζες), διάφορες κατά καιρούς λαθρανασκαφές αρχαιοκαπήλων κ.λπ.

ιδικά στις περιοχές για τις οποίες στο άμεσο μέλλον προβλέπεται εντατική τουριστική (π.χ. Περιοχή Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης) ή βιομηχανική ανάπτυξη είναι αναγκαίο να εξασφαλίσουμε ότι τα τεκμήρια του παρελθόντος δεν θα καταστραφούν. Να μην εξαφανιστούν οι αρχαιολογικές πληροφορίες για πάντα! Η χρηματοδότηση του ΚΑΕΜ γίνεται μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η φροντίδα της ευρωπαϊκής κοινότητας για θέματα πολιτισμού είναι γνωστή.

Υπάρχουσα κατάσταση, αξονομετρικό από τα νότια
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς που θα έχουν την κΰρια εποπτεία είναι η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού σε συνεργασία με τη νομαρχία Μεσσηνίας και τον οικείο δήμο Νέστορος. Αρχικά προγραμματίζεται η απαλλοτρίωση συνολικής εκτάσεως εννέα περίπου στρεμμάτων δομημένου και άμεσου χώρου της Ποταμιάς με τις επτά κατοικίες που συμπεριλαμβάνει.