Αρχική B/W Photos

B/W Photos from PRAP Image Database

7 Hora Palace of Nestor Lower Town
List All Images - List Only Online Images
List Pottery List Small Finds
Periods Represented
(N?), (EH III?), MH, LH I-II, LH IIIA-B, (LH IIIC?), DA, G, C-HL, (Byz), (Ott?), EMod, Mod
Max Dimension 1000 m. (SW-NE) x 300 m. (SE-NW)
Actual Area in Hectares 18 ha.
On-site Density (Sherds per Hectare) 1.84
Ratio of On-site Density to Off-site Density 1065
Collection Strategy Total (T) => Grid (G 20 m.)

Location and Description


The so-called Palace of Nestor lies ca. 3 km SW of Hora. It is situated on the highest point of the Ano Englianos ridge[015.04][094.33][094.30], with excellent views SW to the coast[096.21] and NE inland. Because of its location, it is also visible from almost any high ground to the N, E, and S and can even be picked out from the site of ancient Koryphasion by Voidokoilia Bay.[015.23]

Image Unedited/Preliminary Caption
001.01 C team tract: Large millstone, intact by side of road at start of tract.
001.02 C team tract: large millstone, intact by side of road at start of tract
001.03 C team tract: large millstone, intact by side of road at start of tract
001.04 C team tract: Modern mud brick house on stone socle
001.05 C team tract: Modern mud brick house on stone socle
001.06 C team tract: Modern mud brick house on stone socle
001.07 C team tract: large block near Modern house of mudbrick with worn cutting and green (bronze?) deposit
001.08 C team tract: large block near Modern house of mudbrick with worn cutting and green (bronze?) deposit
001.09 C team tract: column-like block by EMod spitaki near TM# 34's line
001.10 C team tract: column-like block by EMod spitaki near TM# 34's line
001.11 C team tract: column-like block by EMod spitaki near TM# 34's line
001.12 C team tract: column-like block by EMod spitaki near TM# 34's line
001.13 C team tract: column-like block by EMod spitaki near TM# 34's line
001.14 C team tract: tile in scarp with charcoal
001.15 C team tract: tile in scarp with charcoal
001.16 C team tract: bread kiln [oven]
001.17 C team tract: bread kiln [oven]
001.18 C team tract: bread kiln [oven]
001.19 C team tract: bread kiln [oven]
001.20 C team tract: old wooden yoke
001.21 C team tract: old wooden yoke
001.22 C team tract: old mudbrick house
001.23 Site C04, Hasanaga: wall width of apsidal structure (N wall)
001.24 Site C04, Hasanaga: wall width of apsidal structure (N wall)
001.25 Site C04, Hasanaga: apse of the apsidal structure
001.26 Site C04, Hasanaga: apse of the apsidal structure
001.27 Site C03, Voroulia: stones and red base in field
001.28 Site C03, Voroulia: stones and red base in field
001.29 Site C03, Voroulia: hole with stone entrance (animal hole?, burial?)
001.30 C team tract: spitaki in field with bamboo room division
001.31 C team tract: spitaki in field with bamboo room division
001.32 Site C03, Voroulia: houses
001.33 C team tract: intact mudbrick hut
001.34 C team tract: intact mudbrick hut
001.35 C team tract: large hole in scarp
001.36 Site C05, Kato Englianos: tumulus?
002.01 A team tract: rock feature on knoll, S side looking S
002.02 A team tract: rock feature on knoll, S side looking N
002.03 A team tract: rock feature on knoll, S side looking E
002.05 A team tract: rectangular cut (basement?) looking N
002.06 A team tract: rectangular cut (basement?) looking S
002.07 Site A06, Ayios Konstadtinos (2): hut and column drum, looking NW
002.08 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): "cist" grave (#3) (second from S), looking N
002.09 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): "tile" grave (#4), looking E
002.10 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): "dark" grave (#5), looking E
002.11 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): "dark" grave (#5), looking E
002.12 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): "south" grave (1st from S, #2), looking E
002.13 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): grave #1, from SW
002.14 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): grave #9, wide from SW
002.15 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): grave #10, wide from SE
002.16 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): grave #11 and grave #10, wide from SW
002.17 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): area 1.5m SE of grave #10, from W
002.18 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): grave #15, from NW
002.19 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): grave #7, from WSW
002.20 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): grave #6, from S
002.21 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): grave #13, from S
002.22 Site A01, Ayios Konstadtinos (1): grave #14, from S
002.23 A team tract: threshing floor, from W
002.24 A team tract: view from trig point on Velanidia, to N
002.25 A team tract: view from trig point on Velanidia, to E
002.26 A team tract: view from trig point on Velanidia, to S
002.27 A team tract: view from trig point on Velanidia, to W
002.28 A team tract: threshing floor
002.29 A team tract: threshing floor
002.30 A team tract: threshing floor
002.31 A team tract: view from trig point Amygdalitsa, to N
002.32 A team tract: view from trig point Amygdalitsa, to E
002.33 A team tract: view from trig point Amygdalitsa, to S
002.34 A team tract: view from trig point Amygdalitsa, to W
002.35 A team tract: view from trig point Amygdalitsa, up Metaxada valley
002.36 A team tract: circular stone feature
002.37 A team tract: wall, from WestTo Μυκηναϊκό ανάκτορο Επάνω Εγκλιανού, περισσότερο γνωστό ως παλάτι του Νέστορα, είναι το μόνο Μυκηναϊκό ανάκτορο που έχει διατηρηθεί σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βρίσκεται 4 χλμ. Νότια της Χώρας (Δήμος Νέστορος) στη Μεσσηνία.

Δημοσκοπήσεις

Τι θα θέλατε περισσότερο από τον Δήμο

Αποτελέσματα

Καιρός Χώρα Μεσσηνίας


Created and Supported site by techelp.gr